Yritys

Kangasalan uusi osakeyhtiö eli Kuusi Oy on yritys, jonka päätarkoitus on työllistää ja kannustaa työllistymään nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömiä.

Kuusi Oy

Saija Haavisto (etualalla), Hannele Kumpula ja Matti Suikkonen haluavat löytää työmahdollisuuksia kangasalalaisille työttömille.

Yritys toimii yhteistyössä kunnan ja TE-toimiston kanssa. Palveluneuvojat ohjaavat nuorten työtä ja nuorten työpanosta myydään erilaisten palvelukonseptien kautta.

Yrityksen tuotteita ovat Kotikuusi, Pihakuusi, Raksakuusi, Yrityskuusi, Kierrätyskuusi, Yllätyskuusi, Lahjakuusi ja Klapikuusi.